12/10/2012

[VIDEO] PV completo World Quest

Music: 
Humor: 
Pensamento: minha mãe falando do Taec ontem foi engraçado, mas quem não acha ele bonito?

source

[VIDEO] World Quest/Pokoponpekorya CMs

Music: 
Humor: 
Pensamento: tenho que trocar o dvd que comprei, tá riscado =/


WQ/PPP Truck

Truck Moving:
http://www.youtube.com/watch?v=zTpInVZYeTc

Long vr CM:
http://www.youtube.com/watch?v=92gWZaXPuqs

Short vr CM:
http://www.youtube.com/watch?v=Kr6GQULqeNA


créditos: smilingmaram@lj

Goo Ranking: Johnny's de 20 e tantos anos com quem você quer ver as luzes de Natal

Music: 
Humor: 
Pensamento: vi um mestiço de olho claro ontem muito bonito!


35. Takaki Yuya (o)
33. Totsuka Shota (0.8)
33. Goseki Koichi (0.8)
31. Senga Kento (1.5)
31. Kawai Fumito (1.5)
27. Arioka Daiki (2.3)
27. Yokoo Wataru (2.3)
27. Nikaido Takashi (2.3)
27. Tsukada Ryoichi (2.3)
23. Yabu Kota (3.1)
23. Inoo Kei (3.1)
23. Miyata Toshiya (3.1)
23. Kitayama Hiromitsu (3.1)
21. Tanaka Koki (9.2)
21. Ueda Tatsuya (9.2)
19. Kato Shigeaki (9.9)
19. Yasuda Shota (9.9)
17. Yaotome Hikaru (12.2)
17. Taguchi Junnosuke (12.2)
16. Masuda Takahisa (13.7)
15. Akanishi Jin (15.3)
13. Koyama Keichiro (18.3)
13. Maruyama Ryuhei (18.3)
12. Nakamaru Yuichi (22.1)
11. Fujigaya Taisuke (26.0)

10. Tegoshi Yuya (26.7)


68


9. Tamamori Yuta (29.8)

8. Kamenashi Kazuya (45.0)

7. Ohkura Tadayoshi (49.6)

6. Nishikido Ryo (61.8)

5. Ninomiya Kazunari (69.5)

4. Yamashita Tomohisa (75.6)

3. Aiba Masaki (87.8)


2011531_aibamasaki


2. Matsumoto Jun (88.5)

1. Ikuta Toma (100)


Fonte & fotos: [GOO Ranking] & jenewsdaily