1/25/2016

Making of Hikari no shizuku legendado

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyama-daily

creditos: nipplessyuya@lj

Making of Touch legendado

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyama-daily

creditos: nipplessyuya@lj

Chikarauta 24/1

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyama-daily

creditos: inala@lj

Sound Tripper 25/1 a 29/1

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

_yamapi

creditos: watchful21@lj

TV Guide, TV Pia, TV Guide Person, TV Life, TV Station, +act, TV Fan Cross - Shige

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

inala

creditos: inala@lj

Kasawo motanai aritachiha epi 3 legendado

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyashigedake

creditos: nipplessyuya@lj