3/20/2016

Bibitto 18/3

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link.

koyashigedake

creditos: inala@lj

Sore dame 9/3 - Masu

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

4newsfans

creditos: hazelnuteclair@lj

The Best Live Tour 2016 Future Fantasy

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link.

johnnys-net

creditos: johnnys net

Sunday Japon 20/3

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link.

koyashigedake

creditos: inala@lj

[SCANS] Duet, Potato, Wink Up, TV Station, TV Life abril 2016

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link.

inala

creditos: inala@lj