11/30/2015

Sound Tripper 30/11

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

_yamapi

creditos: watchful21@lj

5jikara 9jimade epi8

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

_yamapi

creditos: watchful21@lj

PV Yonjuushi legendado

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

bunny-fansub

creditos: bunny-fansub@lj

Chikarauta 29/11

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyama-daily

creditos: inala@lj

Chikarauta 1/11 legenda ingles

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyama-daily

creditos: nipplessyuya@lj

Videos 23 a 29/11

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyama-daily

creditos: inala@lj