7/22/2013

[DL] Mirai Theater 68

Music: 
Humor: 
Pensamento: por que só me aparece os novinhos???


Mirai Theater 68

koyashigedake


creditos: y-chan e inala@lj

Johnny's que são bons em pregar peças de 1º de abril

Music: 
Humor: 
Pensamento: sábado vi a Yumi e a Cacau *-*

Pegando do Yoshi Yoshi

1º de abril! Dia da mentira! aqiele dia em qeu até um bom dia pode vir cheio de truques. S Goo ranking pergutna: qual Johnny's, na faixa dos vinte anos parece ser o melhor em pregar peças de dia da mentira?

Nota: A pesquisa foi feita antes que alguns dos membros descritos completassem 30 anos, o que inclui o vencedor

35. Inoo Kei (2.5)
35. Senga Kento (2.5)
35. Goseki Koichi (2.5)
32. Arioka Daiki (2.8)
32. Tsukada Ryoichi (2.8)
32. Totsuka Shota (2.8)
29. Nikaido Takashi (3.4)
29. Miyata Toshiya (3.4)
29. Kawai Fumito (3.4)
26. Yokoo Wataru (3.7)
25. Takaki Yuya (4.2)
24. Okamoto Keito (4.8)
24. Yabu Kota (4.8)
22. Kato Shigeaki (5.1)
21. Ueda Tatsuya (5.7)
20. Masuda Takahisa (6.5)
19. Koyama Keichiro (7.9)
18. Kitayama Hiromitsu (8.5)
17. Taguchi Junnosuke (9.1)
16. Nakamaru Yuichi (12.2)
15. Tamamori Yuta (13.0)
14. Yaotome Hikaru (13.6)
13. Yasuda Shota (15.3)
12. Fujigaya Taisuke (17.3)
11. Tanaka Koki (18.7)
10. Ohkura Tadayoshi (19.8)
9. Maruyama Ryuhei (27.2)
8. Yamashita Tomohisa (33.4)
7. Ikuta Toma (35.1)
6. Tegoshi Yuya (40.5)
5. Kamenashi Kazuya (41.6)
4. Nishikido Ryo (46.2)
3. Akanishi Jin (55.5)
2. Matsumoto Jun (56.1)
1. Ninomiya Kazunari (100)


Fonte: GOO Ranking

creditos: Yoshi Yoshi