12/11/2013

Ranking 2013 de celebridades que fizeram mais CMs

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Colocando só as celebridades masculinas rs


1. Ishikawa Ryo - 12 companies
2. Osamu Mukai - 11 companies
3. Kimura Takuya / Sakurai Sho - 10 companies
4. Fuku Suzuki - 9 companies
5. Aiba Masaki / Ohno Satoshi / Katori Shingo / Takei So / Nishikido Ryo / Ninomiya Kazunari / Matsuoka Shuzo / Matsuzaka Tori / Murakami Shingo - 8 companies
6. Abe Hiroshi / Ichiro / Kokubun Taichi / Nakai Masahiro / Nagase Tomoya / Nishijima Hidetoshi / Matsumoto Jun / Yokoyama Yu - 7 companies


oricon

[NOTICIA] Nova turnê do Tegomasu

Music: 
Humor: 
Pensamento: 


TM

créditos: Johnny's net e ilovetego@lj

[DL] Dakishimetai press con

Music: 
Humor: 
Pensamento: affe como ta difícil comprar o presente do meu amigo secreto, ta passando muito do valor que combinamos
[TV] 131210 Mezamashi 0643 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
124 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 ZIP 0537 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
92 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 ZIP 0750 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
87 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 Good Morning 0517 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
142 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 Good Morning 0539 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
178 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 Mezanya 0416 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
144 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 Mezanya 0455 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
127 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 Mezanya 0459 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
22 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 Mezanya 0516 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
139 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 Mezanya 0730 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
57 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 Ohayou Goal 0544 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
84 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 Ohayou Goal 0637 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
83 Mb
Mega // ZP

[TV] 131210 TOKYO MX NEWS 0740 - Dakishimetai press con (Ryo).ts
196 Mb
Mega // ZP


créditos: dozchan@lj