1/24/2016

[PV] Hikari no shizuku + making

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyashigedake

creditos: inala@lj

[PV] Touch + making

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyashigedake

creditos: inala@lj

Love Music 22/1

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyashigedake

creditos: inala@lj

Music Station 22/1

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

4newsfans

creditos:darxina@lj

Revistas comoTegoshi e Tegomasu

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

faith-alive

creditos: faith-alive@lj

Bibitto 22/1

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyashigedake

creditos: inala@lj

Kasawo motanai aritachiha epi 3

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyashigedake

creditos: inala@lj

News Every 18 a 21/1

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link


koyama-daily

creditos: inala@lj

News no SCP legendado ingles

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link, agora legendado.

koyama-daily

creditos: nipplessyuya@lj