2/25/2016

Chikarauta 24/1 legendado

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link.

koyama-daily

creditos: nipplessyuya@lj

Sound Tripper 22 a 26/2

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link.

_yamapi

creditos: watchful21@lj

Chikarauta 21/2

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyama-daily

creditos: inala@lj

Bibitto 30/10 legendado

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link.

koyashigedake

creditos: niplessyuya@lj

Seiko no idenshi 22/2 - Keii

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link

koyama-daily

creditos: inala@lj

[SCANS] TV Guide, TV Life, TV Pia, TV Pia Final

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link.

inala

creditos: inala@lj

Bibitto 6/11 legendado

Music: 
Humor: 
Pensamento: 

Deixando o link.

koyashigedake

creditos: nipplessyuya@lj