7/28/2013

Goo Ranking: Olhos impressionantes

Music: 
Humor: 
Pensamento: 


Mais uma da Goo rs
Mais uma vez pegando do Yoshi Yoshi rsrs

Goo Raking pergunta: Qual Johnny's possui olhos impressionantes?
Foram mais de 24600 votos obtidos no periodo de uma semana em janeiro desse ano.

19. Katori Shingo (187 votos)
18. Kusanagi Tsuyoshi (249 votos)
17. Aiba Masaki (385 votos)
16. Tegoshi Yuya (404 votos)
15. Inohara Yoshihiko (533 votos)
14. Ohkura Tadayoshi (558 votos)
13. Takizawa Hideaki (561 votos)
12. Ikuta Toma (702 votos)
11. Nakai Masahiro (733 votos)
10. Ninomiya Kazunari (866 votos)
9. Yamashita Tomohisa (904 votos)
8. Kimura Takuya (931 votos)
7. Kamenashi Kazuya (971 votos)
6. Okada Junichi (1216 votos)
5. Ohno Satoshi (1247 votos)
4. Nishikido Ryo (1301 votos)
3. Sakurai Sho (1361 votos)
2. Yamada Ryosuke (1634 votos)
1. Matsumoto Jun (8888 votos)

Fonte: GOO Ranking

creditos: Yoshi Yoshi

Nenhum comentário: